Prediction of cardiovascular disease by abdominal obesity measures is dependent on body weight and sex - Results from two community based cohort studies.

A C Carlsson, U Riserus, J Arnlöv, Yan Borné, K Leander, B Gigante, M-L Hellénius, M Bottai, U de Faire

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

To study waist-hip ratio (WHR), waist circumference (WC), sagittal abdominal diameter (SAD), and waist-hip-height ratio (WHHR) as predictors of CVD, in men and women stratified by BMI (cut-off ≥25).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)891-899
TidskriftNutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases
Volym24
Nummer8
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prediction of cardiovascular disease by abdominal obesity measures is dependent on body weight and sex - Results from two community based cohort studies.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här