Prediction of lymph node metastasis in breast cancer by gene expression and clinicopathological models: Development and validation within a population based cohort.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prediction of lymph node metastasis in breast cancer by gene expression and clinicopathological models: Development and validation within a population based cohort.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap