Prediction of postoperative pain from assessment of pain induced by venous cannulation and propofol infusion.

Anna Persson, F D Pettersson, L-E Dyrehag, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prediction of postoperative pain from assessment of pain induced by venous cannulation and propofol infusion.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions