Prediction of postoperative pain from assessment of pain induced by venous cannulation and propofol infusion.

Anna Persson, F D Pettersson, L-E Dyrehag, Jonas Åkeson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat