Prediction of Postoperative Pain from Electrical Pain Thresholds after Laparoscopic Cholecystectomy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat