Prediction regions for bivariate extreme events

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prediction regions for bivariate extreme events”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Affärsverksamhet och ekonomi