Predictors of new onset atrial fibrillation during 10-year follow-up after first-ever ischemic stroke.

Maria Baturova, Arne Lindgren, Jonas Carlson, Yuri V Shubik, Bertil Olsson, Pyotr Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Paroxysmal atrial fibrillation (AF) may be underdiagnosed in ischemic stroke patients but may be pivotal for initiation of oral anticoagulation therapy. We assessed clinical and ECG predictors of new-onset AF during 10-year follow-up (FU) in ischemic stroke patients.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)248-252
TidskriftInternational Journal of Cardiology
Volym199
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Predictors of new onset atrial fibrillation during 10-year follow-up after first-ever ischemic stroke.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här