Predictors of satisfaction after lumbar disc herniation surgery in elderly

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors of satisfaction after lumbar disc herniation surgery in elderly”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.