Predictors of work disability after start of anti-TNF therapy in a national cohort of Swedish patients with rheumatoid arthritis: Does early anti-TNF therapy bring patients back to work?

Tor Olofsson, I. F. Petersson, J. K. Eriksson, M. Englund, Jan-Åke Nilsson, P. Geborek, L. T H Jacobsson, ARTIS Study Group, J Askling, M Neovius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predictors of work disability after start of anti-TNF therapy in a national cohort of Swedish patients with rheumatoid arthritis: Does early anti-TNF therapy bring patients back to work?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar