Predominance of girls with cancer in families with multiple childhood cancer cases

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Predominance of girls with cancer in families with multiple childhood cancer cases”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap