Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preexisting Somatic Mutations of Estrogen Receptor Alpha (ESR1) in Early-Stage Primary Breast Cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry