Preference Effects in the Treatment of Panic Disorder

Bidragets översatta titel : Preferenseffekter vid behandling av paniksyndrom

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

244 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preferenseffekter vid behandling av paniksyndrom”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology

Neuroscience