Pregnancies of unknown location: consensus statement

G. Condous, D. Timmerman, S. Goldstein, Lil Valentin, D. Jurkovic, T. Bourne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)121-122
TidskriftUltrasound in Obstetrics & Gynecology
Volym28
Nummer2
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Citera det här