Pregnant women's view on the Swedish internet resource Drugs and Birth Defects intended for health care professionals.

Ulrika Nörby, Karin Källén, Tero Shemeikka, Seher Korkmaz, Birger Winbladh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Pregnant women often have questions concerning fetal effects of drugs but reliable information intended for them is limited. This study investigated how pregnant women perceive and value the scientific resource Drugs and Birth Defects (www.janusinfo.se/fosterpaverkan) and compared their opinions to those of health care professionals.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)960-968
TidskriftActa Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Volym94
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Pregnant women's view on the Swedish internet resource Drugs and Birth Defects intended for health care professionals.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här