Prehospital Coagulation Monitoring of Resuscitation With Point-of-Care Devices.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prehospital Coagulation Monitoring of Resuscitation With Point-of-Care Devices.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap