Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

597 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prehospital Diagnosis and Oxygen Treatment in ST Elevation Myocardial Infarction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions