Prehospital fast track care for patients with hip fracture: Impact on time to surgery, hospital stay, post-operative complications and mortality a randomised, controlled trial.

Glenn Larsson, Rn Ulf Strömberg, Cecilia Rogmark, Anna Nilsdotter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prehospital fast track care for patients with hip fracture: Impact on time to surgery, hospital stay, post-operative complications and mortality a randomised, controlled trial.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap