Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning.

Glenn Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1728 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund
Handledare
  • Nilsdotter, Anna, handledare
  • Strömberg, Ulf, Biträdande handledare
  • Rogmark, Cecilia, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2019 maj 3
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-773-8
StatusPublished - 2019

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2019-05-03
Time: 09:00
Place: Hallands sjukhus, Halmstad, Fullriggaren
External reviewer(s)
Name: Elmqvist, Carina
Title: Docent
Affiliation: Linneuniversitetet Växjö
___

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi
  • Omvårdnad

Fria nyckelord

  • Höftfraktur Prehospitalt snabbspår Akutmottagning Randomiserad kontrollerad studie

Citera det här