Prehospitalt omhändertagande av patienter med misstänkt höftfraktur. Vårdprocess med transport direkt till röntgen eller akutmottagning.

Glenn Larsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

1324 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat