PRELP enhances host innate immunity against the respiratory tract pathogen moraxella catarrhalis

Guanghui Liu, David Ermert, Martin E. Johansson, Birendra Singh, Shanice YC Su, Magnus Paulsson, Kristian Riesbeck, Anna M. Blom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”PRELP enhances host innate immunity against the respiratory tract pathogen moraxella catarrhalis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap