Premature ovarian failure after childhood cancer and risk of metabolic syndrome: A cross-sectional analysis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Premature ovarian failure after childhood cancer and risk of metabolic syndrome: A cross-sectional analysis”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap