Premenstruellt dysforiskt syndrom ­ dold sjukdom eller säljande idé?

Karin Festin, Birgitta Hovelius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)
Bidragets titel på inmatningsspråkPremenstrual dysphoric syndrome--a hidden disease or a selling idea?
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)2432-2436
TidskriftLäkartidningen
Volym104
Utgåva35
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Citera det här