Preoperative echocardiographic predictors for 1-year mortality in patients treated with standard endovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preoperative echocardiographic predictors for 1-year mortality in patients treated with standard endovascular aneurysm repair for abdominal aortic aneurysm.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap