Preoperative prediction of histopathologic outcome in basal cell carcinoma - flat surface and multiple small erosions predict superficial basal cell carcinoma in lighter skin types.

Ingela Ahnlide, I Zalaudek, F Nilsson, Mats Bjellerup, Kari Nielsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Prediction of histopathologic subtype of basal cell carcinoma (BCC) is important for tailoring optimal treatment, especially in patients with suspected superficial BCC.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)751–761
TidskriftBritish Journal of Dermatology
Volym175
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2016 feb. 27

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Preoperative prediction of histopathologic outcome in basal cell carcinoma - flat surface and multiple small erosions predict superficial basal cell carcinoma in lighter skin types.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här