Preparation and characterization of plasma membrane-enriched fractions from rat pancreatic islets

ÅKe Lernmark, Anne Nathans, Donald F. Steiner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation and characterization of plasma membrane-enriched fractions from rat pancreatic islets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap