Preparation and physicochemical characteristics of cryogel based on gelatin and oxidised dextran

Dmitry Berillo, Natalia Volkova

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation and physicochemical characteristics of cryogel based on gelatin and oxidised dextran”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap