Preparation and polypeptide composition of chlorophyll-free plasma membranes from leaves of light-grown spinach and barley

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)501-509
Antal sidor9
TidskriftPhysiologia Plantarum
Volym62
Nummer4
DOI
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biokemi och molekylärbiologi

Citera det här