Preparation of boronic acid-functionalized cryogels using modular and clickable building blocks for bacterial separation

Hongwei Zheng, Solmaz Hajizadeh, Haiyue Gong, Hong Lin, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of boronic acid-functionalized cryogels using modular and clickable building blocks for bacterial separation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar