Preparation of cell suspensions for co-transplantation: methodological considerations

A I Othberg, A E Willing, S Saporta, D F Cameron, P R Sanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of cell suspensions for co-transplantation: methodological considerations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap