Preparation of diclofenac-imprinted polymer beads for selective molecular separation in water

Tongchang Zhou, Tripta Kamra, Lei Ye

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preparation of diclofenac-imprinted polymer beads for selective molecular separation in water”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap