Preparation of macroporous cryostructurated gel monoliths, their characterization and main applications.

Fatima Plieva, Harald Kirsebom, Bo Mattiasson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

78 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Cryostructuration platform renders it possible to form macroporous materials (known as cryogels) with a broad range of porosity, from structures with combination of meso- and macropores to structures with 100-μm sized macropores. When these materials are formed in the shape of monoliths (monolithic cryogels), they present a unique monolithic stationary medium for specific applications. This review summarizes the recent research on the preparation and characterization of cryostructurated monolithic cryogels for (bio)separation and points to some future perspectives.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2164-2172
TidskriftJournal of Separation Science
Volym34
DOI
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Industriell bioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Preparation of macroporous cryostructurated gel monoliths, their characterization and main applications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här