Prerequisites for learning from accident investigations - A cross-country comparison of national accident investigation boards

Alexander Cedergren, Kurt Petersen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

400 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prerequisites for learning from accident investigations - A cross-country comparison of national accident investigation boards”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap