Prerequisites for learning from accident investigations - A cross-country comparison of national accident investigation boards

Alexander Cedergren, Kurt Petersen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

401 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat