Presence of GAD-antibodies during gestational diabetes predicts type 1 diabetes.

Charlotta Nilsson, Dag Ursing, Carina Törn, Anders E Åberg, Mona Landin-Olsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Sökresultat