Presence of Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies in a Patient with Subacute Thyroiditis followed by Hypothyroidism and Later Graves' Disease with Ophthalmopathy: A Case Report.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The development of Graves' disease (GD) after subacute thyroiditis (SAT) is very rare and only a limited number of cases have been reported.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)197-200
TidskriftEuropean Thyroid Journal
Volym4
Utgåva3
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Endokrinologi och diabetes

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Presence of Thyroid-Stimulating Hormone Receptor Antibodies in a Patient with Subacute Thyroiditis followed by Hypothyroidism and Later Graves' Disease with Ophthalmopathy: A Case Report.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här