Preservation of macular structure and function after intravitreal aflibercept for choroidal neovascularization associated with serpiginous choroiditis.

Patrik Schatz, Angelika Skarin, Alejandro J Lavaque, Luiz H Lima, Jose Fernando Arevalo

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 !!Citations (SciVal)
111 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)839–841
TidskriftActa Ophthalmologica
Volym94
Utgåva8
DOI
StatusPublished - 2016 jan 18

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Citera det här