Preservation of the endothelium in cardiovascular surgery-some practical suggestions--a review

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

15 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)297-301
TidskriftScandinavian Cardiovascular Journal
Volym35
Utgåva5
StatusPublished - 2001

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi
  • Kirurgi

Citera det här