Preservation, Tourism and Nationalism The Jewel of the German Past

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)404-406
TidskriftGeografiska Annaler. Series B. Human Geography
Volym89 B
Utgåva4
StatusPublished - 2007

Bibliografisk information

Reviewed Work(s):
Preservation, Tourism and Nationalism The Jewel of the German Past (by Joshua Hagen)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Citera det här