Preserving mobile insects in semi-natural grasslands: Minding the Matrix

Bidragets översatta titel : Bevara mobila insekter i naturbetesmarker: Vikten av Matrisen

Forskningsoutput: KonferensbidragPoster

Sammanfattning

För att mildra förlusten av biologisk mångfald i jordbruksmarker, inklusive dess pollinatörer, har många ansträngningar ägnats åt att bevara naturbetesmarker och slåtterängar. Dock är redan förlorade naturbetesmarker och slåtterängar svåra att återställa och kostsamma att hantera för ökade fördelar för biologisk mångfald. Dessutom är idag många marker som tidigare användes till slåtterängar nu betesmarker, vilket resulterar i brist på viktiga blomresurser för många insekter under sommaren. Jag antar därför ett alternativt tillvägagångssätt och undersöker om korrekt hantering av det omgivande landskapet kan öka bevarandevärdet för naturbetesmarker och slåtterängar för pollinatörer. Här presenterar jag övergripande min första fältdesign med fokus på åtgärder som skapar kompletterande födoresurser, särskilt sent på säsongen när gräsmarker ofta är hårt betade och därigenom potentiellt minska utrotningsriskerna och öka beståndsstorlekarna för pollinerande insekter i naturbetesmarker. Jag fokuserar på konsekvenserna av tillgänglighet och hantering av vallodling i landskapet som genom baljväxter producerar nektar och pollenresurser för pollinerande insekter.
Bidragets översatta titel Bevara mobila insekter i naturbetesmarker: Vikten av Matrisen
Originalspråkengelska
Antal sidor1
StatusPublished - 2020 nov 4
EvenemangSCAPE 2020: 34th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecology (SCAPE) - online, Northhampton, Storbritannien
Varaktighet: 2020 nov 62020 nov 8
https://scape-pollination.org/scape-2020/programme/
https://scape-pollination.org/past/

Konferens

KonferensSCAPE 2020: 34th Annual Meeting of the Scandinavian Association of Pollination Ecology (SCAPE)
Land/TerritoriumStorbritannien
OrtNorthhampton
Period2020/11/062020/11/08
Internetadress

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap

Nyckelord

  • naturbetesmarker
  • pollinerande insekter
  • naturvård
  • slåtterängar
  • pollinatörer
  • landskapsekologi
  • bevarandebiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Bevara mobila insekter i naturbetesmarker: Vikten av Matrisen”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här