Press perturbation experiments and the indeterminacy of ecological interactions: effects of taxonomic resolution and experimental duration

J L Attayde, Lars-Anders Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

212 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Press perturbation experiments and the indeterminacy of ecological interactions: effects of taxonomic resolution and experimental duration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap