Presynaptic Mechanisms of l-DOPA-Induced Dyskinesia: The Findings, the Debate, and the Therapeutic Implications.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

135 Citeringar (SciVal)
191 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Presynaptic Mechanisms of l-DOPA-Induced Dyskinesia: The Findings, the Debate, and the Therapeutic Implications.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap