Preterm birth and risk of type 1 and type 2 diabetes: a national cohort study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

37 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Preterm birth and risk of type 1 and type 2 diabetes: a national cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap