Prevalence and incidence of generalized pustular psoriasis in Sweden: a population-based register study*

Sofia Löfvendahl, Jenny M. Norlin, Marcus Schmitt-Egenolf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence and incidence of generalized pustular psoriasis in Sweden: a population-based register study*”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap