Prevalence and incidence of systemic sclerosis in southern Sweden: population-based data with case ascertainment using the 1980 ARA criteria and the proposed ACR-EULAR classification criteria.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

71 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To estimate the prevalence and incidence of systemic sclerosis (SSc) in southern Sweden.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1788-1792
TidskriftAnnals of the Rheumatic Diseases
Volym73
Utgåva10
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prevalence and incidence of systemic sclerosis in southern Sweden: population-based data with case ascertainment using the 1980 ARA criteria and the proposed ACR-EULAR classification criteria.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här