Prevalence and intensity of pain after stroke: a population based study focusing on patients' perspectives.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence and intensity of pain after stroke: a population based study focusing on patients' perspectives.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap