Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy at diagnosis (DRAD) in patients recently diagnosed with type 2 diabetes (T2D) or latent autoimmune diabetes in the adult (LADA)

Mats Martinell, Mozhgan Dorkhan, Jan Stålhammar, Petter Storm, Leif Groop, Carin Gustavsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

21 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy at diagnosis (DRAD) in patients recently diagnosed with type 2 diabetes (T2D) or latent autoimmune diabetes in the adult (LADA)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap