Prevalence, Long-term Development, and Predictors of Psychosocial Consequences of False-Positive Mammography among Women Attending Population-Based Screening.

Anetta Bolejko, Peter Hagell, Christine Wann-Hansson, Sophia Zackrisson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Cancer screening aims to detect cancer at an asymptomatic stage, although side effects from screening also occur. We investigated the prevalence, longitudinal development, and predictors of psychosocial consequences of false-positive breast cancer screening.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1388-1397
TidskriftCancer Epidemiology Biomarkers & Prevention
Volym24
Nummer9
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prevalence, Long-term Development, and Predictors of Psychosocial Consequences of False-Positive Mammography among Women Attending Population-Based Screening.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här