Prevalence of contact allergy to metals: nickel, palladium, and cobalt in Southern Sweden from 1995–2016

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of contact allergy to metals: nickel, palladium, and cobalt in Southern Sweden from 1995–2016”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap