Prevalence of dementia subtypes: A 30-year retrospective survey of neuropathological reports.

Hans Brunnström, Lars Gustafson, Ulla Passant, Elisabet Englund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

99 Citeringar (SciVal)
181 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Prevalence of dementia subtypes: A 30-year retrospective survey of neuropathological reports.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap