Prevalence of Helicobacter pylori vacA and cagA genotypes in Ethiopian dyspeptic patients

Daniel Asrat, Ingrid Nilsson, Yohannes Mengistu, Endale Kassa, Senait Ashenafi, Kiros Ayenew, Torkel Wadström, Waleed Abu Al-Soud

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

25 Citeringar (SciVal)
132 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

A total of 300 gastric biopsy samples and 50 Helicobacter pylori isolates were collected from Ethiopian adult dyspeptic patients. The vacA and cagA genes were detected in 90 and 79% of biopsy specimens, respectively, and in 100 and 87% of clinical isolates, respectively. Both genes were detected in 84% of the gastric biopsy samples and in 87% of the clinical isolates. Among vacA genotypes, the s1/m1 genotype was the most common in gastric biopsy samples (48%). The vacA and cagA positive H. pylori strains were detected to a higher degree in patients with chronic active gastritis (71%) than patients with other histopathological findings (29%) (P < 0.05).
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2682-2684
TidskriftJournal of Clinical Microbiology
Volym42
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Mikrobiologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Prevalence of Helicobacter pylori vacA and cagA genotypes in Ethiopian dyspeptic patients”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här